Stichting Vrienden van het Borghuis heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de wij door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. 

Reguliere schenkingen

Uw financiële bijdragen aan de Stichting Vrienden van het Borghuis zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van € 60,-.

Lijfrenteschenkingen

Wilt u maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid?
Wanneer u de Stichting Vrienden van het Borghuis de komende vijf jaar of langer met een bedrag van minimaal € 150,- per jaar steunt, maakt u maximaal gebruik van de fiscale aftrekbaarheid. Het voordeel hiervan is dat uw financiële bijdrage dan volledig aftrekbaar is van de belasting. Bijvoorbeeld: u geeft € 150,- per jaar en valt in belastingtarief van 42%, dan krijgt u € 63,- per jaar terug van de Belastingdienst. U betaalt zelf € 87,- per jaar.

Aan de lijfrenteschenking aan de Stichting Vrienden van het Borghuis zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • schenking van een jaarlijks vast bedrag voor een periode van 5 jaar of langer
  • een minimum bedrag van € 150,-
  • vastlegging in een officieel document 

Wilt u van bovengenoemde constructie gebruikmaken? Dan moeten hiervoor een aantal afspraken worden vastgelegd in een officieel document. Per 1 januari 2014 is het niet meer nodig om dit bij een notaris vast te leggen. Het betreffende formulier kunt u hier downloaden. 

Heeft u vragen? Of wilt u een lijfrenteschenking doen? Neem dan contact op met de secretaris van Stichting Vrienden van het Borghuis om afspraken te maken over het vastleggen van de schenking. Dit kan via info@hetborghuis.nl

Gegevens ANBI

Naam: Stichting Vrienden van het Borghuis 

RSIN/fiscaalnummer
: 817199330

Contactgegevens: Stichting Vrienden van het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem

Doelstelling: Het behartigen van de belangen van Bijzonder Restaurant Het Borghuis

Bestuurssamenstelling
Norbert Berns (voorzitter)
Erna Wolsink (secretaris)
Armgard Colenbrander (blijft nog enige tijd penningmeester)
Paul Grimmelikhuizen (wordt de nieuwe penningmeester)Ondersteuning bestuur: Tom Hart

Beloningsbeleid: Er is geen sprake van een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden. 

Jaarverslag en/of beleidsplan: Zie Downloads.